Osiedle Ateńska

Czesław Kozanowski

Czesław Kozanows­ki (ur. 1944 w Kaliszu). Rzeźbiarz. Stu­diował na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, którą ukończył w roku 1974 z wyróżnie­niem i Nagrodą Min­is­tra Kul­tu­ry i Sztu­ki. lat­ach 1976–1986 utworzył i prowadz­ił autorską Pracownię

zobacz więcej