Igor Szum

Igor Szum. Rzeźbiarz. Absol­went Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie. Brał udzi­ał w plen­erze rzeźbiarskim w Ląd­ku Zdro­ju w 1978 roku.