Marek Sarełło

Marek Sarełło (zm. 2017). Rzeźbiarz, nauczy­ciel aka­demic­ki. Prowadz­ił pra­cown­ię na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie wspól­nie z Krystynem Jar­nuszkiewiczem. Wykład­ow­ca na Wydziale Architek­tu­ry WSEiZ w Warszawie.