Tadeusz Markiewicz

Tadeusz Markiewicz (ur. 1936, Jezio­rak koło Kielc, zm. 2021). Rzeźbiarz. Zaj­mował się rzeźbą mon­u­men­tal­ną i kam­er­al­ną w drewnie oraz ceram­ice. W lat­ach 1959–65 stu­diował na warsza­wskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1965 roku obronił dyplom na Wydziale Rzeź­by w pra­cowni F. Strynkiewicza. Brał udzi­ał w licznych wys­tawach zbiorowych m.in. na I Ogólnopol­skiej wys­taw­ie Rzeź­by Młodych w 1966 r. w Krakowie, w 1967 r. na V Bien­ale Młodych w Paryżu, w 1972 r. w BWA w Sopocie. Jest autorem pom­ni­ka Rozstrze­lanych w 1944 r. w Hajnów­ce, pom­ni­ka Trzech Orłów w Białowieży, Mat­ki Pol­ki w Łodzi. Artys­ta był odz­nac­zony Zło­tym Krzyżem Zasłu­gi, Złotą Odz­naką Zasłużonego dla Warsza­wy i Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Polski.