Janusz Pastwa

Janusz Pastwa (ur. 1944 r. w Brzozie k. Kozienic). Uczęszczał do Liceum Plastycznego w Kielcach. W latach 1964 – 1970 studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Mariana Wnuka i prof. Stanisława Słoniny. Dyplom uzyskał w 1970. Pozostał na macierzystej uczelni najpierw jako asystent u prof. Słoniny. W 1980 roku został adiunktem a od 1981 prowadził pracownię kamienia. W 1987 otrzymał tytuł docenta, zaś w 1992 mianowany został profesorem sztuk plastycznych. Od 1995 roku prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. W latach 1990-1996, 1999-2002, 2002-2006 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Rzeźby macierzystej uczelni. Członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Twórca wielu realizacji rzeźbiarskich m.in. Kwadrygi w Teatrze Wielkim w Warszawie ( wspólnie z Adamem Myjakiem).Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

http://www.januszpastwa.pl/