Marek Jerzy Moszyński

Marek Jerzy Moszyński (ur. 1937-zm. 2010). Rzeźbiarz. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który ukończył w 1964 roku w pracowni prof. Mariana Wnuka. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Obok działalności twórczej angażował się w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Pracował w warszawskich placówkach kulturalno-oświatowych: w latach 1971-1986 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego, 1988-1990 w Państwowym Ognisku Artystycznym w Warszawie, a w latach 1990-2005 w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida. W latach 1986 -1988 pracował w Centrum Sztuki Współczesnej. Laureat nagród m.in: Ministra Oświaty i Wychowania (1979), Ministra Kultury i Sztuki odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, 1982; Ministra Edukacji Narodowej i Sportu „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, 2002.