Stefan Miarka

Stefan Miarka. Rzeźbiarz. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował w pracowni Oskara Hansena w latach 1969-1973. Współuczestnik projektu Wiktora Gutta i Waldemara Raniszewskiego „Wielka rozmowa”, który trwa od 1972 roku do dziś.