Stefan Wierzbicki

Stefan Wierzbicki (ur. 1938 w Wilnie). Ukończył Szkołę Sztuk Pięknych w Kownie. Po pierwszym roku rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które ukończył w pracowni profesora Franciszka Strynkiewicza w 1964 roku. Uczestniczył w wielu wystawach w Polsce i za granicą m.in. ekspozycje w;  Galerii Centralnego Biura Wystaw Artystycznych Zachęta w 1979 r.; Filharmonii Narodowej w Warszawie – wystawa towarzysząca festiwalowi muzycznemu Warszawska Jesień w 1991 r.; Warszawskiej Galerii Forma i Kolor w 1996 r.; Muzeum Sztuki im. M. K. Ciurlionisa w Kownie w 1996 r.; Muzeum Narodowym Litwy w Wilnie w 1999 r.; w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie w 1999 r., w reginalnych muzeach litweskich w Rietavas, Palanga, Birzai, Pasvalys, 2012-2013; Muzeum Żmudzkim w Plunge wystawa retrospektywna na 10 Festiwalu M. Ogińskiego, Litwa, 2015 r. Rzeźby Stefana Wierzbickiego znajdują się we Włoszech, Francji, Anglii, Rosji, Niemczech, USA, Holandii, Hiszpanii, Litwie.
W Polsce można je oglądać w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Towarzystwie im. F. Chopina w Warszawie, Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu oraz w wielu innych instytucjach i prywatnych kolekcjach.